Västra Sallerups kyrka

21 november besökte vi vinden i Västra Sallerups kyrka. Denna gång hade vi sällskap av Riksantikvarieämbetet. Västra Sallerups kyrka byggdes vid mitten av 1100-talet. Byggnaden bestod ursprungligen av ett västtorn, långhus, kor och troligtvis absid i öster. Tornet ligger i förband med långhuset vilket tyder på att de är samtida. Som kyrkans byggmästare tillskrivs Mårten Stenmästare, utbildad som stenhuggare och byggmästare i anslutning till uppförandet av Lunds domkyrka, invigd 1145. Vid tiden omkring 1300 förlängdes, det ursprungliga romanska koret med en travé åt väster. Koret fick därmed en rak gavelvägg av tegel mot öster. Omkring år 1300 slogs kryssvalv i kor och långhus och dessa försågs med kalkmålningar. Men redan på 1100-talet försågs kyrkan med romanska målningar. Det intressanta med Västra Sallerup är att här finns målningar ifrån flera tidsperioder och ovan valv på triumfbågens västra sida finns kalkmålningar som man daterat till ca 1250.

Vår nyfikenhet kring dessa målningar ledde oss upp på en isolerad vind i jakt på Sankt Kristoffer och Ärkeängeln Mikael. Och visst finns de där!

På den norra sidan har den medeltida kyrkobesökaren mötts av den enorme Sankt Kristoffer som bär Jesusbarnet på sin vänstra skuldra över floden. Han har försetts med lockigt ljust hår och man kan skönja en vacker rödrosa färg på hans kinder. Bakgrundsfärgen är blå och motivet ramas in av en dekorativ bård med växtornament.

Kristoffer var de resandes skyddshelgon och det sades att om man såg Sankt Kristoffer så skulle man inte dö den dagen. Han är en av de sk fjorton nödhjälparna. Det var relativt vanligt under medeltiden att det fanns en avbildning av detta viktiga helgon i kyrkorna. Ofta tronar han upp sig på norrväggen i långhuset.

Här har han på södersidan fått sällskap av den helige Mikael, ärkeängeln.

Mikael är den ärkeängel som står Gud närmast. Han är himmelens beskyddare och avbildas ofta med ett draget svärd. Det är han som leder kampen mot den fallne ärkeängeln Lucifer. Han har genom alla tiden åkallats för att ge beskydd. Här i Västra Sallerup har han alltså kunnat ses, troligen bekämpandes draken/Lucifer på triumfbågens södra sida.

Till vår glädje fick vi denna dag sällskap av Karin Calissendorff från Riksantikvarieämbetet. Tillsammans tittade vi på dessa fantastiska målningar, undersökte teknik i målning och putsbearbetning och undersökte med UV-ljus.

Vi länkar till RAÄ fina blogg där ni kan läsa mer om Karins besök.

RAÄ blogg.

© 2017 MEDELTIDA KALKPUTS & KALKMÅLNINGAR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now