Finja kyrka

I veckan har stiftsprojektet undersökt kalkmålningarna på korvinden i Finja kyrka. Kalkmålningarna i denna kyrka utgör den mest kompletta sviten av tidigmedeltida målningar i Norden. Målningarna har gett namn till den anonyma grupp målare som i konsthistorien går under namnet Finjagruppen eller Finjamästaren. De är daterade till 1125-50. Flera kyrkor i Skåne, däribland Hofterup, tillskrivs denna verkstad. Även kyrkor i Danmark har dekorerats av samma verkstad.

Under juni månad besökte vi två av dessa kyrkor och gjorde jämförande studier av puts- och målningsteknik, samt ikonografi.

Målningarna som är synliga i dag är i långhusets östra del, på triumfbågen och i absiden. På triumfbågens västvägg syns endast en del av den övre dekorationen. De resterande dekorationerna är för dagens besökare dolda ovan valv. Stiftsprojektet har med hjälp av fotograf dokumenterat dessa målningar. Vi har tittat på utförandeteknik och bearbetning av målningsputsen och utstockningsputsen. Observerat verktygsspår och spår av hantverkarna själva i form av tum- och nagelavtryck!

Fina ristningar i målningsputsen har gett oss information om målarnas metod för att skapa kompositionen.

Målningarna uppvisar en kombination av fresko- och seccoteknik. De är utförda på en mycket tunn och slät bearbetad kalkputs, mellan 1-2 mm tjock. Utstockningsputsen är också mycket tunn och detta har att göra med att naturstenarna i murverket är släthuggna. Man har därmed inte behövt att lägga tjocka skikt för att ge målarna en så slät puts som möjligt att utföra sin dekoration på.

Undersökningarna som vi gjort innefattar också fotografering med USB-mikroskop för att se ballast och kalkfördelningen i putsskikten, samt pigmenten i bårddekorationen.

Även Karl-Magnus Melin som driver projektet Timmermanskonst i Lunds stift har gjort undersökningar av tidigmedeltida delar till takstolar. Prover för dendrokronologi har gjorts och vi ser alla med spänning fram emot dessa resultat.

© 2017 MEDELTIDA KALKPUTS & KALKMÅLNINGAR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now