Projektet inleds i Hofterups Kyrka

I februari månad påbörjade projektgruppen de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind. Här finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga, men här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning. Vid flertalet tillfällen har vi i olika konstellationer och i olika syften besökt Hofterups kyrkvind. Detta har gett oss möjlighet att observera målningsrester både i koret och i långhuset. Ovanligt är att vi har funnit rester även på den västra tornväggen. Detta vittnar om ett tidigmedeltida torn.

Undersökningarna har gått metodiskt till genom fotografering och uppmätning av de fragment som finns kvar. Sedan har bilder med USB-mikroskop Dinolight gjorts av färgskikt och även rena putsytor. Detta för att kunna titta närmare på pigmentkorn och putssamansättning. Dessa bilder utgör en grund för jämförelsematerial med andra kyrkor från samma tid för att kunna titta på likheter och skillnader i utförande och material. Bilden nedan visar puts med pigmentrester (rött) på triumfbågens västra sida mot långhuset till.

En stor del av projektet kommer att innefatta visualisering utav de rester av målning som vi hittar. Detta för att sprida kunskap, nyfikenhet och medvetenhet. Vi vill få en förståelse för hur kyrkorummet har sett ut när målningarna nere i kyrkan fortsatte ända upp till det platta innetaket.

Därför har vi tillsammans med fotograf Kristian Andréason (Andréason & Leibel) påbörjat en 3D-visualisering av kyrkorummet.

Arbetet med kor, absid och långhus pågår och beräknas vara helt klart i juni 2017.

En modell över koret har arbetats fram där man kan se hur ribbor och valv har kommit att dölja de romanska målningarna när valvslagningen skedde på 1400-talet.

© 2017 MEDELTIDA KALKPUTS & KALKMÅLNINGAR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now