Vi i projektgruppen

Konservator

Ingrid Wedberg har Masterutbildning i konservering från University of Northumbria i England. 

Hon började arbeta som konservatorsassistent Åsa och Lars Sandberg 1991 och har en lång erfarenhet av olika måleritekniker inom arkitekturbundet måleri. Sedan 2010 driver Ingrid tillsammans med Hanna Eriksson Skånes Målerikonservatorer.  

Konservator

Hanna Eriksson har Fil.kand i konstvetenskap och 3 års utbildning vid 

l´Insituto del Restauro i Florens. 1994 började hon som konservatorsassistent hos Åsa och Lars Sandberg. Sedan 1999 har Hanna arbetat tillsammans med Lars Sandberg och skaffat sig bred erfarenhet om olika måleritekniker inom arkitekturbundet måleri. 

Sedan flertalet år har konservatorerna Johanna Nessow och Matilda Thorlund-Brönmark arbetat tillsammans med Ingrid och Hanna i Skånes Målerikonservatorer.

Murarmästare

Henrik Nilsson

Henrik har verkat 25 år i branschen, med egen verksamhet sedan 2005. En av hans specialkunskaper är arbete med lokal kalk som bindemedel, från bränning och släckning enligt traditionella metoder till konsultations arbete i samband med restaurering. 2015 tilldelades Henrik Nilsson sitt Mästarbrev. Han är aktiv i ett flertal  lokala föreningsnätverk, hembygds- och byggnadsvårdsföreningar samt länsombud för Skåne i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Byggnadsantikvarie, 1:a antikvarie

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne

Petter Jansson

Petters specialisering är kyrkor, byggnadsarkeologi och uppmätning. Han har sedan 1990-talet arbetat med en mängd olika medeltida kyrkor runt om i Lunds stift och har en stor historisk- och materialteknisk kunskap. Hans omfattande dokumentation av stiftets kyrkor utgör en stor del av den kunskapsbas som idag finns om dessa byggnader och deras historia.

© 2017 MEDELTIDA KALKPUTS & KALKMÅLNINGAR

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now